Dorpsraad - Woningbouw Den Tip

Maandag 29 oktober 2018: Informatieavond bouwplan Den Tip 
   

In Den Aord werd een informatieavond gehouden over de mogelijkheden om bouwplan 'Den Tip' (hoek Hemelrijken – Kerkstraat) in te kunnen vullen.
Werkgroep Den Tip, Dorpsraad Casteren en de Gemeente Bladel nodigden belangstellenden hiervoor van harte uit.

Plan 'Den Tip' ligt om allerlei redenen al jaren stil. Een werkgroep heeft, in aansluiting op een uitnodiging hiertoe in een openbare dorpsraadsvergadering, gesproken met de Gemeente Bladel over de mogelijkheden om het plan weer vlot te trekken.

Het doel van de avond was om aan alle (mogelijk) belangstellenden duidelijk te maken wat de randvoorwaarden zijn om invulling te kunnen geven aan dit bouwplan. Het uiteindelijke doel is om te kijken of er voldoende belangstellenden zijn om het beoogde aantal woningen te kunnen gaan bouwen. 

Een uitgebreider verslag van deze avond, is hier te lezen.
Vul bij eventuele belangstelling voor een woning dit formulier in.