Dorpsraad - Home

 

De dorpsraad van Casteren is begin 1997 opgericht als een publieksrechtelijke commissie van de gemeente Bladel. In 2008 zijn we een privaatrechtelijke stichting geworden met als belangrijkste redenen het terugbrengen van de zittingsperiode van de leden en de mogelijkheid om ook tussentijds verkiezingen te houden.

Doelstellingen

  • Overleg tussen inwoners van de kern Casteren, het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad
  • Het bevorderen van de leefbaarheid in de kern Casteren en de behartiging van de belangen van de inwoners bij de overheid en andere instanties

>Lees meer over de dorpsraad


Dorpsraad Casteren
Dagelijks bestuur:
  - Voorzitter: Peter Swaans
  - Secretaris: Marieke van den Borne-Teurlings
  - Penningmeester:  Peter Swaans (interim)
Overige leden:
  - Jan Hendriks
  - Piet van Loenhout
  - Ed Verhoeven
  - Koos van Oorschot
  - Bram Roest

>Meer informatie dorpsraadleden
 

Contactgegevens:
E-mailadresdorpsraadcasteren@gmail.com
Postadres: De Vurste Putten 14 - 5529 AD Casteren
KvK: 17231339 - Bank: NL33RABO 0126611912
Facebookwww.facebook.com/dorpsraadcasteren1997/
Instagramhttps://www.instagram.com/dorpsraadcasteren/


Openbare Dorpsraadvergaderingen
Vanwege de coronamaatregelen is de geplande openbare dorpsraadvergadering van dinsdag 17 november 2020, 20:00u in Den Aord geannuleerd.
We stellen op korte termijn het vergaderschema voor 2021 vast. U bent dan weer van harte uitgenodigd om mee te komen praten. 

>Vergaderdata 
De leden van de dorpsraad komen minimaal 2-maandelijks bijeen. Een paar keer per jaar houden we een openbare bijeenkomst waar alle inwoners van Casteren en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Tijdens de openbare bijeenkomsten informeren we inwoners over actuele ontwikkelingen die Casteren raken, praten we met elkaar over wat er mist of beter kan om ons dorp leefbaar te houden en kunnen dorpsgenoten hun vragen stellen of ideeën aandragen. Mocht u een onderwerp op de agenda willen zetten of zou u advies wensen, dan kunt u een mail sturen aan dorpsraadcasteren@gmail.com.

>Agenda's, presentaties, e.d. 2020
Hier vindt u de verslagen en presentaties van de openbare bijeenkomsten in 2020.

>Archief eerdere jaren


Aandachtsgebieden o.b.v. Casteren 2030 
- Bevolking (o.a. groei aantal inwoners)
- Wonen (o.a. wonen voor senioren en starters)
- Maatschappelijke voorzieningen (o.a. basisschool, MFA Den Aord, sportpark De Smeel, kerk)
- Welzijn en zorg (i.s.m. Informatiepunt Zorg)
- Verenigingen
- Verkeer & vervoer (o.a. voet- en fietspaden, sluipverkeer, overlast vliegverkeer)
- Leefomgeving (o.a. buurtpreventie, dorpsplein, recreatie)
- Dorpsgrensoverstijgende thema's (o.a. samenwerking dorpsraden Netersel en Hoogeloon, gemeentelijk beleid)
- Jeugd (o.a. speelterreinen)
- Communicatie (o.a. Caskra, Casteren.net)