Dorpsraad home

 

De dorpsraad van Casteren is begin 1997 opgericht als een publieksrechtelijke commissie van de gemeente Bladel. In 2008 zijn we een privaatrechtelijke stichting geworden met als belangrijkste redenen het terugbrengen van de zittingsperiode van de leden en de mogelijkheid om ook tussentijds verkiezingen te houden.

Doelstellingen

  • Overleg tussen inwoners van de kern Casteren, het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad
  • Het bevorderen van de leefbaarheid in de kern Casteren en de behartiging van de belangen van de inwoners bij de overheid en andere instanties

>Lees meer over de dorpsraad

Nieuw dagelijks bestuur Dorpsraad
Het dagelijks bestuur ziet er als volgt uit:
Vicevoorzitter: Peter Swaans
Secretaris: Marieke van den Borne-Teurlings
Penningmeester:  Peter Swaans

Contactadres: De Vurste Putten 14 - 5529 AD Casteren,  emailadres: dorpsraadcasteren@gmail.com, KvK: 17231339 - Bank: NL33RABO 0126611912
>Overzicht dorpsraadleden

Openbare Dorpsraadvergaderingen:

- De eerstvolgende Openbare Dorpsraadvergadering is op maandag 2 oktober 2017, 20.00 uur in Den Aord

Nieuws:

>De vrijwilligersverzekering
De gemeente Bladel heeft een verzekering afgesloten voor al haar vrijwilligers

>Vergaderdata 2017
De leden van de dorpsraad komen maandelijks bijeen. Minimaal viermaal per jaar houden we een openbare bijeenkomst waar alle inwoners van Casteren en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Tijdens de openbare bijeenkomsten vragen we aan de inwoners om wel of niet akkoord te gaan met onderwerpen die Casteren aangaan. Ook andere onderwerpen en vragen kunnen tijdens deze bijeenkomsten besproken worden.
Mocht u een onderwerp op de agenda willen zetten of zou u advies wensen dan kunt u een mail richten aan dorpsraadcasteren@gmail.com.

>Archief 2017
Hier vindt u de verslagen en presentaties van de openbare bijeenkomsten. Voorgaande jaren vindt u in archief

CLIC: Commissie LeefbaarheidsInitiatieven Casteren
CLIC is een commissie van de Dorpsraad Casteren die zich bezighoudt met het zoeken naar en initiëren van concrete initiatieven die de leefbaarheid in Casteren kunnen verbeteren.
>Lees meer
 

>Aandachtsgebieden
MFA Den Aord/Brede school
Integraal DorpsOntwikkelPlan (iDOP)  
Verkeer
Woningbouw
Buurtpreventie
Speelpleinen
Platform Welzijn en Zorg
Begeleiding Junior Dorpsraad
Commissie LeefbaarheidsInitiatieven Casteren (CLIC)
Communicatie (Caskra en casteren.net)

Als Dorpsraad hebben we contacten met diverse instanties en wij krijgen informatie via digitale nieuwsbrieven.
>Links

>Archief

Contact
Heeft u vragen, input of opmerkingen voor de dorpsraad? Stuur dan een e-mail.